Vilkår og betingelser ved kjøp av nettkurs i regi av Nautila AS


Innledende

Nettkursene i denne portalen er utarbeidet av Nautila AS (Org nr. 921 620 756).
Portalen er levert av TalentLMS.

 

Angrerett

Ved kjøp av nettkurs fra Nautila AS er det 14 dagers angrerett iht. angrerettloven.
Angreretten utløper i det kurset tas i bruk. Kurs som er påbegynt refunderes ikke.
Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten skal skriftlig krav rettes til kontakt@nautila.no.

 

Bruksrett

Innloggingsinformasjon til båtførerkursene er personlige og skal ikke deles med andre. Det tillates imidlertid at personer tilhørende samme husholdning bruker plattformen sammen. Offentlig visning eller deling med andre personer utenfor husholdningen er ikke tillatt, og evt. brudd på dette punktet vil resultere i at bruker blir slettet. I slikt tilfelle blir ikke nettkurset refundert. Alt innhold på plattformen nautila.talentlms.no eies i sin helhet av Nautila AS og er omfattet av åndsverkloven. All gjengivelse av innholdet på denne plattformen er ikke tillatt uten tillatelse fra Nautila AS.

Ved kjøp av kurs har kjøper tilgang til alt innholdet i kurset for en periode på 45 dager.

 

Reklamasjon

Vesentlige mangler i tjenestelevering eller kursets innhold kan reklameres til Nautila AS ved mail til kontakt@nautila.no innen rimelig tid etter påbegynt nettkurs.

 

Personopplysninger

Nautila.no oppbevarer et minimum av personopplysninger som er nødvendig for å registrere og administrere deltagere ifm. båtførerkurs, i samsvar med GDPR (General Data Protection Regulation, også kalt Personvernforordningen).

Personer som har registrert personopplysninger (herunder navn, adresse, tlf, email osv.) kan når som helst be om redegjørelse for hva disse opplysningene blir brukt til og om de ønsker disse opplysningene slettet. Henvendelser angående sletting av personopplysninger sendes til kontakt@nautila.no.

Personopplysninger blir oppbevart i inntil 2 år.

 

Endring av vilkår

Nautila AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten videre varsel. Gjeldende vilkår vil til enhver tid være oppdatert på denne siden.

 

Betaling

Betaling håndteres av betalingsportalen Stripe og gjøres med debet- eller kredittkort.


Nautila AS (Org. nr. 921 620 756)

Tlf: 22 20 55 55

Mail: kontakt@nautila.no

Bogstadveien 27B

0355 Oslo